Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

PRIPOROČILA ZA RAZVIJALCE APLIKACIJ
Overitelja na Ministrstvu javno upravo:

 

 

Natančen opis kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA:

Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil

 

Priporočila Overitelja na MJU za razvoj aplikacij e-storitev z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA:

Varnostni vidiki aplikacij z uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA

 

Digitalna potrdila SIGOV-CA in SIGEN-CA zaradi varstva osebnih podatkov ne vsebujejo ključnih identifikacijskih podatkov (EMŠO, davčna številka, ...). Ker pa samo na osnovi imena oziroma naziva lastnika digitalnega potrdila ni mogoča zanesljiva overitev, je na voljo spletna storitev, s katero ugotovimo, ali nek identifikacijski podatek določa imetnika potrdila z določeno serijsko številko potrdila.

Preverjanje identifikacijskih podatkov, vezanih na digitalno potrdilo

 

Podpisna programska oprema proXsign je namenjena za potrebe integracije funkcionalnosti elektronskega podpisa v informacijske rešitve v okviru javnega sektorja.

Podpisna programska oprema proXsign

 

Sodelavci Ministrstva za javno upravo so sodelovali tudi pri projektu e-SLOG pri Gospodarski zbornici Slovenije:

e-SLOG dokumentacija - veljavna dokumentacija