Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

PRIPOROČILA ZA APLIKACIJE
Overitelja na Ministrstvu javno upravo:

VARNOSTNI VIDIKI APLIKACIJ
Z UPORABO DIGITALNIH POTRDIL
SIGEN-CA IN SIGOV-CA

 


 

Pričujoča priporočila povzemajo evropska priporočila za izvedbo aplikacij e-storitev, ki zahtevajo najvišji nivo varnosti, ki ga lahko zagotovimo z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil. Priporočila temeljijo na uporabi kvalificiranih digitalnih potrdilih SIGEN-CA in SIGOV-CA, katerega delovanje določa Politika delovanja Overitelja na MJU.

 

Verzija 1

naslov: Varnostni vidiki aplikacij z uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA
ime datoteke: priporocila-PKI-aplikacije-v1.0
datum: 1. avgust 2003

pdf 4.0
MS Word 2000

 

 

Vse o kvalificiranih digitalnih potrdilih in registru preklicanih digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA:

Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil