Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

OBVESTILA OVERITELJA

 


23. 8. 2018

Obvestilo o menjavi digitalnih potrdil izdajatelja časovnega žigosanja SI-TSA

Obveščamo vas, da bomo v petek, 24. 8. 2018, med 13:30 in 14:00 uro, zamenjali potrdili izdajatelja SI-TSA-1 in SI-TSA-2. Novi potrdili (sha2) sta izdani s strani izdajatelja SIGOV-CA št.2.

 

14. 8. 2018

Najava nove politike delovanja

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo nove politike delovanja, ki bo začela veljati 23. avgusta 2018

 • SI-TSA: Politika SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov

   

 • 21. 5. 2018

  Najava novih politik delovanja

  Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja, ki bodo začele veljati 28. maja 2018

 • Krovna politika SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST: Krovna politika SI-TRUST
 • SI-TRUST Root: SI-TRUST Root za korenskega izdajatelja digitalnih potrdil za podrejene in povezane izdajatelje kvalificiranih digitalnih potrdil
 • SIGOV-CA: Politika SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe
 • SIGEN-CA: Politika SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte
 • SIGEN-CA: Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe
 • SI-PASS-CA: Politika SI-PASS-CA za kvalificirana digitalna potrdila za storitev za spletno prijavo in e-podpis
 • SI-TSA: Politika SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov

   

 • 24. 10. 2017

  Ranljivost ključev RSA, ki jih ustvarjajo nekateri varnostni moduli Infineon (CVE-2017-15361)

  V nadaljevanju podajamo pojasnilo glede ugotovljene napake v knjižnici Infineon (npr. https://arstechnica.com/information-technology/2017/10/crypto-failure-cripples-millions-of-high-security-keys-750k-estonian-ids/) za generiranje para ključev RSA za elektronsko podpisovanje (Infineon RSA Library version v1.02.013), označena s CVE-2017-15361.

  Na Ministrstvu za javno upravo smo že ob prvi objavi informacije o navedeni ranljivosti preverili, ali je oprema, ki jo uporabljamo za izvajanje storitev zaupanja kakorkoli ogrožena, bodisi z vidika generiranja zasebnih ključev izdajatelja bodisi z vidika generiranja zasebnih ključev uporabnikov. Tako lahko zagotovimo, da niti strojni varnostni moduli, ki jih uporabljamo za generiranje in hranjenje zasebnih ključev izdajateljev potrdil, niti pametne kartice, ki jih imetnikom potrdil SIGOV-CA zagotavlja Ministrstvo za javno upravo, niso ogroženi. Istočasno smo o napaki obvestili tudi državne organe, ki digitalna potrdila SIGOV-CA zapisujejo na svoje pametne kartice, saj smo kot overitelj odgovorni za ustrezno uporabo potrdil in ključev uporabnikov. Poudariti pa je potrebno, da niso kompromitirane vse pametne kartice s čipi Infineon.

  Ker digitalnih potrdil SIGEN-CA ne izdajamo na pametnih karticah, le-ta niso ogrožena, saj kriptografske knjižnice brskalnikov ne uporabljajo problematičnih knjižnic

   

  17. 5. 2017

  Nova verzija navodil za odpravo težav pri dostopu do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA

  Za težave, ki so opisane v obvestilu z dne 5.5.2017, objavljamo boljšo rešitev, ki jo lahko namestijo tudi navadni uporabniki in je ne pokvarijo posodobitve sistema Windows. Opis rešitve se nahaja v teh navodilih. Za pomoč lahko pokličete na Enotni kontaktni center (EKC) 080 2002 ali 01 478 8590 od ponedeljka do petka od 08:00 do 22:00 ali pišete na ekc@gov.si.

   

  5. 5. 2017

  Težave pri dostopu do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA

  Na Ministrstvu za javno upravo (MJU), Direktoratu za informatiko (DI) smo ugotovili, da prihaja do težav z dostopom do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA. Nenadoma je onemogočen dostop do državnih spletnih strani z brskalniki IE, Chrome ali Edge.

  Razlog za nastale težave je v tem, da je Microsoft v aprilu spremenil obravnavanje korenskih potrdil overitelja na MJU, tako da namesto potrdil izdajateljev SIGOV-CA in SIGEN-CA distribuira korensko potrdilo izdajatelja SI-TRUST Root, ki predstavlja enotno izhodišče zaupanja za vsa potrdila overitelja na MJU. Posledično uporabnikom operacijskega sistema Windows, ki želijo dostopati do spletišč, zaščitenih s potrdili overitelja na MJU (npr. SIGOV-CA, SIGEN-CA), teh potrdil ni več potrebno ročno dodajati v shrambo zaupanja vrednih potrdil. Izrecno pa morajo dovoliti, da se potrdilo SI-TRUST Root sme uporabljati tudi za overjanje pristnosti spletnih strežnikov (Server Authentication).

  V tem trenutku lahko težave rešite na način opisan v navodilih ali za pomoč pokličete na Enotni kontaktni center (EKC) 080 2002 ali 01 478 8590 ali ekc@gov.si od ponedeljka do petka od 08:00 do 22:00.

   

  15. 6. 2016

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 15. 6. 2016 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36.členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  8. 6. 2016

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 8. 6. 2016 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36.členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  3. 6. 2016

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 2. 6. 2016 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36.členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  1. 6. 2016

  Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA druge generacije

  Z uveljavitvijo novih politik delovanja dne 6. junija 2016 se bodo potrdila druge generacije izdajala tudi pri izdajatelju SIGEN-CA, medtem ko se pri izdajatelju SIGOV-CA izdajajo že od 11. januarja 2016. Potrdila druge generacije se od potrdil prve generacije razlikujejo v naslednjih značnostih:

 • pri preverjanju veljavnosti potrdil se uporablja veriga potrdil, saj je bil vzpostavljen korenski izdajatelj SI-TRUST Root, ki je izdajateljema SIGEN-CA in SIGOV-CA izdal po dve povezovalni potrdili,
 • digitalna potrdila izdajateljev SI-TRUST Root, SIGEN-CA in SIGOV-CA vključejo zasebni ključolžine 3072 bitov, ki se hrani na strojni opremi za varno shranjevanje zasebnih ključ,
 • v potrdilih izdajateljev in v vseh potrdilih imetnikov se uporablja zgostitveni algoritem SHA-256,
 • spremenjeni sta razločalni imeni izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA,
 • spremenjena so razločalna imena potrdil imetnikov, ki lahko vključejo tudi znake iz kodne tabele UTF-8,
 • podprto je sprotno preverjanje statusa potrdil po protokolu OCSP,
 • pri potrdilih imetnikov je v polju uporaba ključ(angl. Key Usage) dodana vrednost ContentCommitment,
 • uporablja se identifikacijska oznaka oz. serijska številka potrdila (angl. Serial Number) dolžine 24 šestnajstiških znakov.

  Podrobnosti o potrdilih obeh generacij izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA so predstavljene v zadnji verziji dokumenta "Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA", ki je dostopen na spletni strani http://www.si-ca.si/priporocila-profili-digitalnih-potrdil.php.

   

 • 30. 5. 2016

  Najava novih politik delovanja

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja, ki bodo začele veljati 6. junija 2016

 • SIGOV-CA: Politika SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe
 • SIGEN-CA: Politika SIGEN-CA za kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte
 • SIGEN-CA: Politika SIGEN-CA za spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe

   

 • 16. 5. 2016

  Najava politike delovanja novega korenskega izdajatelja SI-TRUST Root

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo politike delovanja novega korenskega izdajatelja SI-TRUST Root, ki bo začela veljati 23. maja 2016 in sicer:

 • SI-TRUST Root: Politiko SI-TRUST Root za korenskega izdajatelja digitalnih potrdil za podrejene in povezane izdajatelje kvalificiranih digitalnih potrdil

   

 • 31. 12. 2015

  Najava novih politik delovanja

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo nove politike delovanja, ki bo začela veljati 11. januarja 2016 in sicer:

 • SIGOV-CA: Politika SIGOV-CA za kvalificirana digitalna potrdila za državne organe

   

 • 29. 10. 2015

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 29. 10. 2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36.členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  22. 10. 2015

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 22. 10. 2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  15. 10. 2015

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 15. 10. 2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificira nih potrdil (sklad no st s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  20. 05. 2015

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 20. 05. 2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (sklad no st s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  23. 04. 2015

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 23. 04. 2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (sklad no st s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  16. 04. 2015

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 16. 04. 2015 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladno st s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  09. 10. 2014

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 09. 10. 2014 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  03. 10. 2014

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 03. 10. 2014 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  25. 09. 2014

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko družbo je 25. 09. 2014 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  18. 03. 2013 Obvestilo o spremembi javnih IP naslovov Overitelja na Ministrstvu javno upravo

  V sklopu projekta preštevilčenja je v teku tudi zamenjava javnih IP naslovov storitev Overitelja na MJU. Predvidoma do konca meseca marca 2013 bodo zamenjani IP naslovi naslednjih storitev:

  • www.sigov-ca.gov.si, stari IP naslov 193.2.236.101, novi IP 84.39.221.211, možne težave: aplikacije in uporabniki imajo lahko težave z dostopanjem do seznama preklicanih potrdil (CRL) SIGOV-CA, uporabniki pa tudi težave s prevzemom, regeneriranjem ali podaljšanjem posebnih dig. potrdil,
  • www.sigen-ca.si, stari IP naslov 193.2.236.104, novi IP 84.39.221.211, možne težave: aplikacije in uporabniki imajo lahko težave z dostopanjem do seznama preklicanih potrdil (CRL) SIGEN-CA, uporabniki pa tudi težave s prevzemom, regeneriranjem ali podaljšanjem posebnih dig. potrdil,
  • storitve-ca.gov.si, stari IP naslov 193.2.236.22, novi IP 84.39.221.209, možne težave: aplikacije imajo lahko težave z dostopanjem do spletne storitve SI*CA za preverjanje identifikacijskih podatkov o digitalnih potrdilih Overitelja na MJU,
  • ts.si-tsa.si, stari IP naslov 193.2.236.24, novi IP 84.39.221.210, možne težave: aplikacije imajo lahko težave z dostopanjem do storitve za časovno žigosanje SI-TSA,
  • x500.gov.si, stari IP naslov 193.2.236.107, novi IP 84.39.221.217, možne težave: aplikacije in uporabniki imajo lahko težave z dostopanjem do seznama preklicanih potrdil (CRL) SIGOV-CA in SIGEN-CA, uporabniki pa težave s prevzemom, regeneriranjem ali podaljšanjem posebnih dig. potrdil.

  Če se bodo v vašem okolju pojavile zgoraj opisane težave, naj skrbniki lokalnega omrežja preverijo nastavitve omrežne opreme (npr. požarne pregrade) in po potrebi spremenijo IP naslove nedostopnih storitev.

   

  31. 07. 2012

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 25. 07. 2012 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  30. 09. 2011

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 27. 09. 2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  22. 06. 2011

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 22. 06. 2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  14. 06. 2011

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 14. 06. 2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  14. 04. 2011

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 14. 04. 2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  29. 03. 2011

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 29. 03. 2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  08. 03. 2011

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 08. 03. 2011 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  06. 10. 2010

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 06.10.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  21. 09. 2010

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 21.09.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  07. 09. 2010

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 07.09.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  08. 07. 2010

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 08.07.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  08. 07. 2010

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 08.07.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  26. 03. 2010

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 26.03.2010 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  09. 12. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 09.12.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  13. 10. 2009

  Obvestilo o vzdrževalnih delih na sistemih Overitelja na Ministrstvu javno upravo

  Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bo v soboto 17.10.2009 prevzem digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA občasno onemogočen.
  V nedeljo, 18.10.2009, pa bodo zaradi načrtovanih vzdrževalnih del storitve časovnega žigosanja motene.

   

  06. 10. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 06.10.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  14. 09. 2009

  Veljavnost novih politik delovanja in amandmajev

  Z današnjim dnem so začele veljati nove politike izdajateljev.

   

  07. 09. 2009

  Najava novih politik delovanja

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja, ki bodo začele veljati 14. septembra 2009, in sicer:

   

  20. 08. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 20.08.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trst vu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  24. 06. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 24.06.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trst vu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  23. 04. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 23.04.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  10. 04. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 10.04.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  23. 03. 2009

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 20.03.2009 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  10. 11. 2008

  Št. izdanih digitalnih potrdil Overitelja na MJU prekoračilo število 100.000

  Izdajatelja SIGOV-CA in SIGEN-CA sta pričela z izdajanjem digitalnih potrdil januarja 2001. Do današnjega dne je število izdanih digitalnih potrdil SIGOV -CA in SIGEN-CA prekoračilo število 100.000.

   

  19. 09. 2008

  Testiranje biometričnih potnih listov druge generacije

  V začetku septembra je v Pragi potekalo testiranje biometričnih potnih listov druge generacije, ki je bilo po obsegu in številu sodelujočih držav največj e doslej in predvidoma eno zadnjih pred uvedbo prstnih odtisov v potne listine držav članic EU v prvi polovici prihodnjega leta. Slovenija je sodelovala tako s svojimi testnimi potnimi listi, ki so bili za potrebe testiranja zagotovljeni s strani Ministrstva za javno upravo oz. pogodbenega izdelovalca potnih listin, kot tudi s testnim sistemom za preverjanje biometričnih potnih listov, ki je bil v začetku avgusta vzpostavljen v okviru Overitelja na Min istrstvu za javno upravo. Pri testiranju so se slovenski potni listi dokaj dobro izkazali, saj so bile zgolj v enem primeru težave s prikazom prstih odti sov, ki pa so bile posledica težav na samem sistemu za preverjanje; še uspešnejše je bilo preverjanje tujih biometričnih potnih listin na slovenskem sist emu, saj smo med 8 sodelujočimi sistemi dosegli najboljši rezultat in uspeli preveriti vse biometrične potne liste. Izbrana kombinacija rešitve za infras trukturo javnih ključev ter samega čitalca potnih listov se je tako izkazala kot izjemno učinkovita, kar je zelo razveseljivo ob upoštevanju dejstva, da bo v povsem primerljivi postavitvi v okviru Overitelja na Ministrstvu javno upravo deloval tudi produkcijski sistem, ki ga bo potrebno vzpostaviti naj kasneje do junija 2009.

   

  10. 09. 2008

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 09.09.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  09. 07. 2008

  Obvestilo o vzdrževalnih delih na sistemih izdajatelja SIGEN-CA

  Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v četrtek, 10.7.2008, med 7.00 in 12.00 uro prevzem digitalnih potrdil izdajatelja SIGEN-CA ne bo mogoč.

   

  04. 07. 2008

  Obvestilo o vzdrževalnih delih na sistemih izdajatelja SIGOV-CA

  Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del bo prihajalo v torek, 8.7.2008, med 7.00 in 8.00 ter med 15.00 in 21.00 do občasnih prekinitev v delovanju sistemov z a izdajanje dig. potrdil izdajatelja dig. potrdil SIGOV-CA.

  V času vzdrževalnih del bo onemogočen prevzem digitalnih potrdil SIGOV-CA.

   

  01. 07. 2008

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 01.07.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  01. 04. 2008

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 01.04.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  18. 03. 2008

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 18.03.2008 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstv u za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. č lenom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  24.01.2008 SIGOV-CA in SIGEN-CA vključena med zaupanja vredne izdajatelje digitalnih potrdil v Microsoft Windows  

  Od 22. januarja 2008 sta v seznam zaupanja vrednih izdajateljev digitalnih potrdil, ki je vključen v operacijska sistema Windows XP in Windows Vista, dod ani tudi digitalni potrdili izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA. To precej poenostavi uporabo digitalnih potrdil teh dveh izdajateljev, saj uporabniku ni v eč potrebno posebej vključevati njunih vrhnjih potrdil v shrambo zaupanja vrednih overiteljev.

  Izdajatelja SIGEN-CA in SIGOV-CA sta z Microsoftom sklenila dogovor, da ju vključi v svoj program Micros oft root certificate program members. Potrdili SIGEN-CA in SIGOV-CA sta tako vključeni v "January 2008 Root Certificate Update ", ki je na voljo v seznamu posobitev za operacijske sisteme Windows XP in Windows Vista.

   

  29. 10. 2007

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 25.10.2007 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora overiteljevega upravljanja kvalificiranih potrdil (skladnost s 24., 28., 30., 33., 35. in 36. členom Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-UPB1).

  Po opravljenem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev zakona.

   

  28. 09. 2007

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 28.09.2007 opravil redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Minis trstvu za javno upravo.

  Predmet nadzora je bil nadzor overiteljevega zagotavljanja varnosti delovanja in vodenje dokumentacije. Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti na p odlagi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ZEPEP-UPB1/ (Uradni list RS 99/2001 St.: 98/2004), Pravilnika o prijavi overiteljev in vo denju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 99/2001 in 42/2007), Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisova nje (Uradni list RS 77/2000 in 2/2001) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) /ZIN-UPB1/ (Uradni list RS, st. 43/2007).

  Pri pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev.

   

  05. 09. 2007

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektorja Inšpektorata RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto sta 04.09.2007 opravila redni inšpekcijski pregled pri Overitelju na Ministrstvu javno upravo.

  Pregled je zajel naslednje:

  • nadzor vsebine in dostopnosti notranjih pravil overiteljev,
  • nadzor overiteljevih zaposlenih, njihovega strokovnega znanja in zadolžitev in
  • nadzor zavarovanja škodne odgovornosti.
  Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti na podlagi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ZEPEP-UPB1/ (Uradni list RS 99/2001 St.: 98/2004), Pravilnika o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 99/2001 in 42/2007), Uredbe o pogojih z a elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS 77/2000 in 2/2001) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) /ZIN-UPB1/ (Uradni list RS, st. 43/2007).

  Pri pregledu inšpektorja nista ugotovila kršitev.

   

  22. 05. 2007

  Najava vzdrževalnih del 29.5.2007

  V torek, 29.5.2007, bomo izvedli obširnejša vzdrževalna dela na strežnikih Overitelja na MJU, zato spletne strani SIGEN-CA, SIGOV-CA in SI-TSA ne bodo do stopne od 14. ure do predvidoma 16. ure. V tem času ne bo možen prevzem digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA.

   

  18. 05. 2007

  Veljavnost novih politik delovanja in amandmajev

  Z današnjim dnem so začele veljati nove politike izdajateljev.

   

  10. 05. 2007

  Najava novih politik delovanja in amandmajev

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo novih politik delovanja oziroma amandmajev k politikam delovanja, ki bodo začeli veljati 18. maj a 2007, in sicer:

   

  13. 10. 2006

  Nedostopnost strežnikov overitelja SI-CA

  Danes, 13. oktobra 2006, od 12:10 do 13:25 ter od 15:12 do 16:57 strežniki overitelja SI-CA niso bili dostopni zaradi okvare na komunikacijski opremi.

   

  20. 9. 2006

  Najava amandmaja k politiki delovanja SI-TSA

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo najavlja objavo amandmaja k Politiki delovanja SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov. Amandma stopi v veljavo s 27. septembrom 2006 in bo vseboval podatke o novih digitalnih potrdilih izdajatelja SI-TSA. Dopolnitev politike je posledica redne zamenjave digitalnih potrdil izdajatelja SI-TSA, ki bo izvedena istega dne.

   

  12.6.2006

  Izdanih 50.000 digitalnih potrdil SIGEN-CA

  Danes je število izdanih potrdil SIGEN-CA preseglo 50.000. Devetega julija letos bo minilo pet let od začetka delovanja SIGEN-CA.

   

  8.6.2006

  Začetek delovanja CSCA-SI

  Danes je začel delovati izdajatelj digitalnih potrdil CSCA-SI, ki izdaja digitalna potrdila izključno za sisteme za podpisovanje podatkov za potrebe biometričnih potnih listin.

   

  29.5.2006

  Nova spletna storitev za razvijalce

  Za razvijalce aplikacij je na voljo spletna storitev za preverjanje identifikacijskih podatkov, vezanih na digitalno potrdilo:https://storitve-ca.gov.si.

   

  28.2.2006

  Nove politike delovanja overitelja na Ministrstvu javno upravo

  Z današnjim dnem so začele veljati nove politike in amandmaji izdajateljev.

   

  21.2.2006

  Obvestilo o novih politikah delovanja overitelja

  Overitelj na Ministrstvu javno upravo v skladu z določili veljavnih politik izdajateljev SIGOV-CA, SIGEN-CA in SI-TSA objavlja, da bodo nove politike izdajateljev začele veljati 28. februarja 2006.

   

  25.1.2006

  Obvestilo o pripravi novih politik delovanja overitelja

  Overitelj na Centru Vlade RS za informatiko, v okviru katerega so pričeli delovati izdajatelji SIGOV-CA, SIGEN-VA in SI-TSA, se po novem imenuje Overitelj na Ministrstvu javno upravo RS, saj je Center Vlade RS za informatiko v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, 56/2 003, 61/2004, 123/2004; ZDU-1) in Sklepom o spremembah Sklepa o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 132/2004) prešel pod okrilje novoustanovljenega Ministrstva za javno upravo RS. Ustrezno temu je potrebno popraviti politiko delovanja izdajateljev SIGOV-CA, SIGEN-CA in SI-TSA in druge dokumente ter spremembo politike prijaviti na M inistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Postopek je v teku in pričakujemo, da bo nova politika objavljena do konca februarja 2006.

   

  10.6.2005

  Obvestilo o inšpekcijskem pregledu

  Inšpektor za elektronsko podpisovanje Inšpektorata RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto je 10.6.2005 opravil redni inšpekci jski pregled delovanja Overitelja na Centru Vlade RS za informatiko. Pregled je bil opravljen po uradni dolžnosti z namenom nadzora shranjevanja pomembni h podatkov o kvalificiranih potrdilih v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in Uredbo o pogojih za elektronsko pos lovanje in elektronsko podpisovanje (Uredba). Pri pregledu ni ugotovil kršitve določb ZEPEP-a ali Uredbe, kar je potrdil z izdanim sklepom z dne 10.6.200 5.

   

  8.12.2004

  Slovenija sodeluje v pilotskem projektu povezovanja nacionalnih overiteljev digitalnih potrdil EBGCA, katerega namen je izmenjava e-dokumentov med admini stracijami držav EU.

  Prvega decembra 2004 je bil v Bruslju drugi sestanek "Information Security Expert Group" za projekt Bridge/Gateway CA - EBGCA , ki sta se ga udeležila dr . Aleš Dobnikar in Aleš Pelan. Cilj projekta je omogočiti medsebojno povezovanje overiteljev digitalnih potrdil administracij držav članic ter priprava u streznih organizacijskih in tehničnih priporočil, potrebnih za izvedbo takega sistema. Poseben poudarek je na izmenjavi podatkov med overitelji s protoko lom TSL (Trust Service Provider List). Sodelujejo lahko članice, ki že imajo vzpostavljeno PKI. Predvidoma bo sodelovala tudi IDA CA, ki izdaja digitalna potrdila za potrebe evropske komisije. Predviden zaključek projekta je maja 2005. Slovenija sodeluje z overiteljema SIGEN-CA in SIGOV-CA. Poleg Slovenij e se je prijavilo še osem držav, zaenkrat pa samo tri izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v projektu.

   

  29.11.2004

  V Pragi se bo 9. in 10. decembra 2004 odvijala konferenca "The future of electronic identity in Europe", kjer bodo evropski in ameriški strokovnjaki pre dstavili stanje in razvojne trende glede elektronske identitete in to predvsem na področju javne uprave in zdravstva. Z referatom "Modern Government Serv ices through eIDs" bo sodeloval tudi dr. Aleš Dobnikar, vodja Sektorja za upravljanje digitalnih potrdil na Centru Vlade za informatiko. Program konferen ce je na strani http://www.eeurope-smartcards.org/.

   

  10. 9. 2004 Z današnjim dnem je storitev varnega časovnega žigosanja na voljo tudi poslovnim subjektom in drugim končnim uporabnikom izven državne uprave, ki s SI-TS A sklenejo ustrezen dogovor. Do sedaj je bila ta storitev kot prva v Sloveniji omogočena samo za uporabo v okviru elektronskih storitev državne uprave, o d 10. septembra 2004 dalje pa je v skladu s politiko delovanja (politika SI -TSA) na voljo tudi drugim uporabnikom.

  Varni časovni žigi overitelja na MJU so namenjeni:
  zagotavljanju, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem č asovnem trenutku in sicer na način, da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način,
  za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

  Več informacij o časovnem žigosanju, razlaga o delovanju ter namenu, navodila, postopki ter politika delovanja pa so voljo na spletnih straneh www.si-tsa.si.

   

  9. 9. 2004

  V času od 13. do 15. septembra 2004 bo v Portorožu potekalo 11. srečanje informatikov v javni upravi z mednarodno udeležbo. Posvetovanje je namenjeno vse m, ki so soudeleženi pri izgradnji ITkT infrastrukture, ki delajo v izobraževalnih procesih s področja informatike, pri uvajanju e-poslovanja ali kako dr ugače prispevajo k hitrejšemu prehodu v informacijsko družbo EU (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/). Na kon ferenci bosta predstavljena tudi projekta elektronska posebna izkaznica in E-računi.

  Več informacij si preberite na: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

   

  7.9.2004

  Na slovenskih ambasadah in diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 42 državah je začela delovati prijavna služba izdajatelja digitalnih potrdil SIGEN-C A (Slovenian General Certification Authority), namenjena Slovencem v tujini, ki sta jo zagotovila Center vlade RS za informatiko in Ministrstvo za zunanj e zadeve. Po vzpostavitvi prve prijavne službe za slovenske državljane na upravnih enotah in nato še druge prijavne službe za podjetja na davčnih uradih, pomeni vzpostavitev nove, tretje prijavne službe, približanje sodobnih storitev e-uprave tudi Slovencem v tujini, za katere je še posebej pomembno, da l ahko opravljajo določene storitve na oddaljen, elektronski način. Tako so zdaj slovenskim izseljencem, zdomcem in zamejcem po internetu dostopne storitve e-uprave, elektronska oddaja vlog na upravne enote, vpogled v lastne posebne podatke (štirinajst dni pred volitvami bo tukaj npr. možno preveriti ali je državljan vpisan v volilni imenik), storitve davčne službe, dostop do geodetskih podatkov, zemljiške knjige, sodnega registra, ....
  Za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA potrebujejo slovenski državljani veljaven posebni dokument s sliko, vse informacije vključno s seznamom in os novnimi podatki diplomatsko-konzularnih predstavništev pa so na voljo na spletnih straneh www.sigen-ca.si.

   

  3.9.2004

  V četrtek, 2. septembra 2004, je bil zaradi komunikacijskih težav onemogočen dostop do spletnih strežnikov SI-CA v času od 16.10 do 18.30.

   

  8.6.2004

  Na Centru vlade za informatiko (CVI) bo jutri, v sredo, 9. junija 2004, na obisku delegacija madžarskega Ministrstva za informatiko in komunikacije pod vodstvom državnega podsekretarja Bele Mohacsija, ki se bo v Sloveniji mudila na enodnevnem delovnem obisku. Madžarski delegaciji, ki jo bo sprejel dr. Al eš Dobnikar, bodo predstavljene slovenske izkušnje pri uvajanju elektronskega podpisa, zagotavljanju legitimnega elektronskega poslovanja, ter priložnost i za povezovanje tako v našem kot v širšem evropskem prostoru.

   

  10.11.2003

  Pričetek delovanja izdajatelja varnih časovnih žigov SI-TSA.

   

  30.10.2003

  Overitelj na CVI najavlja začetek delovanja izdajatelja varnih časovnih žigov SI-TSA z dnem 10.11.2003.

   

  15. 10. 2003

  Overitelj na CVI najavlja objavo nove politike delovanja izdajatelja SIGOV-CA:
  Nova Politika SIGOV-CA stopi v veljavo z dnem 22. 10. 2003 (več o tem).

   

  5. 8. 2003

  Objava dokumentov:
  o Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA
  o Varnostni vidiki aplikacij z uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA

   

  9. 7. 2003

  Pričetek delovanja prijavne službe SIGEN-CA na davčnih uradih DURS za poslovne subjekte (več informacij)

   

  9. 7. 2003

  Pričetek delovanja prijavne službe SIGEN-CA na davčnih uradih DURS za poslovne subjekte (več informacij)

   

  29. 4. 2003

  Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe bo v času od 5. do 8. 5. 2003 od 8.30 do 16.30 ure delovala na Microsoftov i NT konferenci 2003 v Hotelu Emona v Portorožu (več informacij).

   

  8. 4. 2003

  Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe bo v času od 9. do 12. 4. 2003 delovala na prireditvi TeleINFOS v Cankarjevem domu v Ljubljani (več informacij).

   

  15. 10. 2002

  Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti bo v času od 21. do 25. 10. 2002 delovala na prireditvi InterINFOS v Cankarjevem domu v Ljubljani. (več informacij).

   

  17. 9. 2002 Obvestilo o vzdrževalnih delih 20.9.2002

  V petek, 20. septembra 2002, bo med 19.00 in 19.30 zaradi vzdrževalnih del moteno delovanje centralnega imenika in zato ne bo mogoče prevzemati digitalnih potrdil SIGOV-CA in SIGEN-CA.


  10. 9. 2002 Obvestilo za uporabnike MS Internet Explorer o varnostni luknji

  Microsoft je 28.avgusta objavil obvestilo Microsoft Security Bulletin MS02-048, v katerem opozarjajo uporabnike, da so odkrili varnostno luknjo v postopku kreiranja zahtevka za digitalno potrdilo v MS Internet Explorerju na operacijskih sistemih Windows 98 in novejših. Napaka je v "Certificate Enrollment Active X Control" in omogoča napadalcu, da na uporabnikovi delovni postaji zbriše digitalna potrdila, ki so v shrambi. Uporabniki naj si zato naložijo ustrezen popravek po navodilih v tem Microsoftovem obvestilu.


  5. 7. 2002

  Overitelj na CVI najavlja objavo novih politik delovanja :

  Politike stopijo v veljavo z dne 15. 7. 2002 (več o tem za politike SIGEN-CA in politike SIGOV-CA)

     
  10.4.-12.4. 2002: Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti deluje na prireditvi TELEINFOS med 10. in 12. 4. 2002 (več informacij).
     
  11.01.2002: Na spletni strani
  http://www.sigen-ca.si/spletna/prevzem-ie-navodila-5.php
  (potrdila SIGEN-CA) oziroma http://www.sigov-ca.gov.si/spletn a/prevzem-ie-navodila-5.php (potrdila SIGOV-CA) smo objavili nova navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom MS Internet Explorer. Pri prevzemu je potrebno uporabiti CSP "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 1.0" tudi pri novejših operacijskih sistemih (na primer Win 2000, Win NT, ...). Ob morebitnih težavah se obrnite na Center za podporo uporabnikom (tel.: 01 4788778, e-pošta: ).
     
  22.10. - 26.10. 2001: Prijavna služba SIGEN-CA za fizične osebe deluje na prireditvi INFOS 2001.
     
  11.10.2001: SIGEN-CA bo pričela z izdajo digitalnih potrdil za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, dne 15. oktobra 2001.