Uporaba kriptografije v internetu
Kazalo   
 

Enigma

Nemci so med drugo svetovno vojno uporabljali šifrirne stroje Enigma. Tak stroj so sestavljali: baterija, tipke za črke kot pri pisalnem stroju, luči za vsako črko in šifrirni mehanizem iz štirih okroglih ploščic (velikih kot plošček pri hokeju), ki so jih imenovali rotorji.

Rotor (valj) je imel na vsaki ploskvi dvakrat po 26 kontaktov (kolikor je črk), v notranjosti valja povezanih med seboj z žicami, vendar ne urejeno (kontakt št.1 na prvi ploskvi ni bil povezan s kontaktom 1 na drugi ploskvi). Tako je npr. črka A prišla skozi rotor transformirana v črko F itd. V stroju so bili zaporedno povezani trije rotorji z različnimi prevezavami (med vojno so jim dodali še enega). Zadnji v vrsti je bil reflektor, ki je poslal dobljeni signal nazaj skozi rotorje po parnih prevezavah in na koncu je električni stik prižgal lučko in osvetlil rezultat šifriranja. Slika predstavlja primer za 6 črk.

Rotorji so se obračali, torej se je ista črka ob vsakem obratu rotorja transformirala v drugo črko. Levi rotor se je zavrtel za 1/26 po vsaki črki, srednji rotor po 26 črkah, desni pa po 676 črkah.

Vojak je sporočilo šifriral tako, da je vtipkal posamezno črko in zapisal črko, ki se mu je osvetlila. Za presledke je vtipkal črko Z, števila pa je vtipkal z besedami. Naslovnik šifriranega sporočila je moral imeti stroj z enakimi rotorji (letalstvo je imelo svoje kombinacije, mornarica svoje, ...). Spreminjali so tako začetne položaje rotorjev kot njihov vrstni red (levi je bil premeščen na desno, ...). Dogovorjen je bil osnovni položaj rotorjev za dan (kasneje so uporabljali izbor treh izmed osmih rotorjev). Operater je začel šifrirati v tem dogovorjenem položaju. Začetni del sporočila je vseboval informacijo, kakšen položaj rotorjev je uporabljen v nadaljevanju. Naslovnik je nastavil stroj na dogovorjeni začetni položaj, dešifriral začetek sporočila, potem nastavil stroj glede na informacijo v tem delu in nadaljeval dešifriranje.

Nemci so menili, da tako kriptiranih sporočil ni mogoče dešifrirati.

Angležem pa je to uspelo pod vodstvom Alana Turinga. Pri tem so jim bile v veliko pomoč informacije, ki so jih dobili od poljskega odporniškega gibanja.

Članek s slikami

Oktober 1996