Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

POLITIKE DRŽAVNEGA CENTRA ZA STORITVE ZAUPANJA
SI-TRUST________________________________________________________________________________________
Krovna politika SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST
 
Verzija 1.0
 
________________________________________________________________________________________
Politika SI-PASS-CA za kvalificirana digitalna potrdila za storitev za spletno prijavo in e-podpis
 
Verzija 2.0
 
 
Verzija 1.0
 
________________________________________________________________________________________

Politika delovanja SI-TRUST Root za korenskega izdajatelja digitalnih potrdil za podrejene in povezane izdajatelje kvalificiranih digitalnih potrdil
 
Verzija 2.0
 
 
Verzija 1.0
 

 

________________________________________________________________________________________

Politika delovanja SIGOV-CA
 
Verzija 8.0
 
 
Verzija 7.0
 
 
Verzija 6.0
 
 
Verzija 5.0
 
 
Verzija 4.0
 
 

 
 
Verzija 3 (veljavna za potrdila, izdana od 28. februarja 2006 do 13. septembra 2009)
 

 
 
Verzija 2.1 (veljavna za potrdila, izdana od 28. oktobra 2003 do 27. februarja 2006)
 
 
Verzija 2 (veljavna za potrdila, izdana od 15. julija 2002 do 27. oktobra 2003)
 
 
Verzija 1 (veljavna za potrdila, izdana pred 15. julijem 2002)
 
 
 

 

________________________________________________________________________________________

Politika delovanja SIGEN-CA za poslovne subjekte
 
Verzija 7
 
 
Verzija 6
 
 
Verzija 5
 
 
Verzija 4
 
 

 
 
Verzija 3 (veljavna za potrdila, izdana od 28.februarja 2006 do 13. septembra 2009)
 

 
 
Verzija 2 (veljavna za potrdila, izdana od 15. julija 2002 do 27. februarja 2006)
 
 
Verzija 1 (veljavna za potrdila, izdana pred 15. julijem 2002)
 

________________________________________________________________________________________

Politika delovanja SIGEN-CA za fizične osebe
 
Verzija 7.0
 
 
Verzija 6.0
 
 
Verzija 5.0
 
 
Verzija 4.0
 
 

 
 
Verzija 3.1 (veljavna za potrdila, izdana od 18. maja 2007 do 13. septembra 2009)
 
 
Verzija 3.0 (veljavna za potrdila, izdana od 28.februarja 2006 do 17.maja 2007)
 
 
Verzija 2 (veljavna za potrdila, izdana od 15. julija 2002 do 27. februarja 2006)
 

Verzija 1 (veljavna za potrdila, izdana pred 15. julijem 2002)
 
 

 

_______________________________________________________________________________________

Politika delovanja SI-TSA
 
Verzija 7
 
 
Verzija 6
 
 
Verzija 5
 
 
Verzija 4
 
 

 
 
Verzija 3 (Veljavna za časovne žige, izdane od 28.februarja 2006 do 17.maja 2007)
 
 
 
Verzija 2 (veljavna za časovne žige, izdane od 10. septembra 2004 do 27. februarja 2006)
 
 
Verzija 1 ( veljavna za časovne žige, izdane pred 10. septembrom 2004)