Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

 

OVERITELJ DIGITALNIH POTRDIL NA MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO


Overitelja na MJU sestavljajo korenski izdajatelj SI-TRUST Root, dva izdajatelja kvalificiranih digitalnih potrdil, SIGEN-CA in SIGOV-CA, ter izdajatelj varnih časovnih žigov, SI-TSA.

 

SI-TRUST Root je korenski izdajatelj digitalnih potrdil za podrejene in povezane izdajatelje kvalificiranih digitalnih potrdil.

SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe in za poslovne subjekte.

SIGOV-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državne organe.

SI-TSA izdaja varne časovne žige.

Izdajatelja SIGEN-CA in SIGOV-CA sta registrirana v skladu z veljavno zakonodajo in priznana s strani korenskega izdajatelja SI-TRUST Root, mednarodno registrirana ter tehnološko in zakonsko enakovredna in enako veljavna.

Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so namenjena:
za upravljanje s podatki javne uprave,
za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava,
za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja na MJU in
za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na MJU.

Varni časovni žigi overitelja na MJU so namenjeni:
zagotavljanju, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku in sicer na način, da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način,
za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Overitelj na MJU deluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP - Uradni list RS, št. 57/2000; ZEPEP-A - Uradni list RS, št. 25/2004) in Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000 in 2/2001) ter drugimi veljavnimi predpisi in zakoni.

Podrobnosti o namenu in vlogi overitelja ter elektronskem poslovanju in pravni ureditvi tega področja v RS vsebujejo spodnje povezave:

Namen overitelja
Politike delovanja overitelja na MJU
Pravna ureditev e-poslovanja
Osnove tehnologije e-poslovanja
Osnove tehnologije varnih časovnih žigov
Priporočila za razvijalce
Pojmovnik


Od junija 2006 deluje v sklopu Overitelja na MJU tudi izdajatelj digitalnih potrdil CSCA-SI, ki izdaja digitalna potrdila izključno za sisteme za podpisovanje podatkov za potrebe biometričnih potnih listin in biometričnega dovoljenja za prebivanje.