Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

 

DRŽAVNI CENTER ZA STORITVE ZAUPANJA

SI-TRUST


Državni center za storitve zaupanja upravlja s korenskim izdajateljem SI-TRUST Root, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA, izdajateljem kvalificiranih digitalnih potrdil SIGOV-CA in izdajateljem varnih časovnih žigov SI-TSA ter je skrbnik storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS. Novost v okviru storitev SI-TRUST je mobilna identiteta smsPASS, s katero lahko oblikujete elektronski podpis dokumentov ter se prijavite v e-storitve, ki podpirajo smsPASS.

 

SI-TRUST Root je korenski izdajatelj digitalnih potrdil za podrejene in povezane izdajatelje kvalificiranih digitalnih potrdil.

SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe in za poslovne subjekte.

SIGOV-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državne organe.

SI-TSA izdaja varne časovne žige.

SI-PASS je storitev za spletno prijavo in e-podpis.

smsPASS je mobilna identiteta za zanesljivo identifikacijo uporabnika pri prijavi v SI-PASS.

Izdajatelja SIGEN-CA in SIGOV-CA sta registrirana v skladu z veljavno zakonodajo in priznana s strani korenskega izdajatelja SI-TRUST Root, mednarodno registrirana ter tehnološko in zakonsko enakovredna in enako veljavna.
Več o zakonodaji in kvalificiranih storitvah zaupanja

Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so namenjena:
za upravljanje s podatki javne uprave,
za dostop in izmenjavo podatkov, s katerimi upravlja javna uprava,
za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja na MJU in
za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na MJU.

Varni časovni žigi overitelja na MJU so namenjeni:
zagotavljanju, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku in sicer na način, da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način,
za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Podrobnosti o namenu in vlogi overitelja ter elektronskem poslovanju in pravni ureditvi tega področja v RS vsebujejo spodnje povezave:

Namen overitelja
Politike delovanja overitelja na MJU
Pravna ureditev e-poslovanja
Osnove tehnologije e-poslovanja
Osnove tehnologije varnih časovnih žigov
Priporočila za razvijalce
Pojmovnik


Od junija 2006 deluje v sklopu Overitelja na MJU tudi izdajatelj digitalnih potrdil CSCA-SI, ki izdaja digitalna potrdila izključno za sisteme za podpisovanje podatkov za potrebe biometričnih potnih listin in biometričnega dovoljenja za prebivanje.